Mõõtkavatud skeemid

Selle teema all uuritakse skeeme, millel mõõtkava ei ole. Siia alla kuuluvad tugeva üldistusastmega skitsid, abstraktsioonid ja perspektiivvisandid aga ka näiteks graafikud ja diagrammid.

Vabal kujul, mõõtkavata skeemid on maastikuarhitekti tööprotsessis üsna dominantsel positsioonil. Nende abil saab ideid nii välja töötada kui ka vormistada-esitleda.

Pilt ei ütle alati rohkem kui tuhat sõna, kuid ruumilise idee selgitamisel on visuaalne materjal asendamatu. Lihtne skeem võib asendada lõikudepikkust kirjeldust või mitut minutit selgitusi, sageli ei ole ideed ilma pilti näitamata üldse võimalik sõnadega selgitada.


Skeemide peamiseks tunnuseks ning ühtlasi eeliseks teiste joonisetüüpide ees on nende tugevalt filtreeriv olemus. Skeem lihtsustab reaalsust: välja on toodud ning üles on märgitud vaid kõige olulisemad asjad ja seosed.

Kõrge abstraktsiooniaste lubab skeemide abil viia graafilisele kujule ka käegakatsutamatuid seoseid ning visualiseerida ajalisi muudatusi. See aspekt tuleb kasuks näiteks ruumi omaduste dokumenteerimisel ja analüüsimisel, võimaldades aja ja ruumi näitajad ühele pildile kokku panna. Allpool toodud skeem näitab linnaväljaku päikese- ja varjukülge kogu päeva jooksul. Nooltega on märgitud hommikune, lõunane ja õhtune päike, viirutatud osa väljakust jääb põhjapoolsete hoonete varju (liidetud on nii ruumilised kui ajalised näitajad).

Mõned graafilised analüüsimeetodid

Mõõtkavata skeemide abil saab vormistada ka õueruumide analüüse. Ruumianalüüsil on palju viise ja võimalusi, ühe variandina võib skemaatiliselt järjestada kirjeldava ja seoseid loova/järeldava analüüsi. (1) Reaalse olukorra filtreeriv dokumenteerimine. Selle analüüsimisviisi juures märgitakse üles ruumi kõige olulisemad elemendid ja omadused. Skeemi koostamine on juba iseenesest ruumi analüüsiv tegevus, kuna koostaja kõrvutab joonistamise käigus ruumi erinevaid omadusi, eelistab ühtesid teistele, toob välja olulise.
(2) Dokumenteeritu seostamine. See meetod lisab pelgale ülesmärkimisele seosed ja järeldused. Oluline on leida, mis dokumenteeriva meetodi tulemustest järeldub, mis võisid olla põhjused, miks ülesmärgitu näis oluline.

Praktilised harjutused aitavad mõned mõõtkavata skeemid ise näitlikult läbi teha.