Selles rubriigis tutvustatakse erinevaid mõõtkavasid ning läbitakse näitlik harjutus ilma mõõtevahenditeta mõõtmisest ja saadud tulemuste skemaatilisest, mõõtkavas ülesmärkimisest.

Lisaks arutletakse mõõtkavas jooniste eeliste ning puuduste üle, heidetakse pilk hindavale vaatlemisele kui ühele silmamõõdu treenimisvahendile ning tutvustatakse olukordi, kus silmad võivad meid mõõtmete hindamisel petta.