Õpiobjekti läbimiseks tarvilik harjutus, milles välitööde ning sellele järgneva tubase töö tulemusena saab proovida mõne mõõtkavatu skeemi koostamist.

Vihje:
kui plaanid teha ühekorraga nii mõõtkavas kui ka mõõtkavatute skeemide harjutused, loe läbi mõlema harjutuse juhendid. Sedasi saad välitööd korraga ära teha ja säästad aega ning jalavaeva.

Mõlema harjutuse juhendid saad failina välja printida, et õues olles midagi meelest ei läheks. Sobival printimiskujul ülesanded leiad siit > 6ueharjutus.pdf
____________________________ 


VABA SKITSEERIMISE ÜLESANDED

(1) Käesoojendus: skeemi iseloom ja välimus sõltuvad su eesmärgist
Skeemid, nagu juba eespool rääkisime, võivad olla täpsed ja keerukad, hoogsalt üldistatud või koguni väga minimaalsed. Tee iseenda peal selle tõestuseks paar lihtsat katset.

a. Võta leht paberit ja joonista ülaserva umbes 2cm pikkune väga lihtsustatud inimene (nt. ainult piirjoonena või kriipsujuku stiilis). Korda sama figuuri kaks rida, püüa ühele reale mahutada vähemalt 15 figuuri, varieeri erinevaid stiile, keerukuse astmeid ja keha asendit (seisev, käsi üleval, ühel jalal, jooksev, ...)

b. Vali figuuride seast oma lemmik ja korda täpselt sama kujutist veel kaks rida.

c. Tõstame joonistamise kiirust. Jää sellesama figuuri juurde, mille välja valisid, aga luba ühe figuuri joonistamisele vaid 2 sekundit. Korda kahe sekundi mehikesi terve rea ulatuses.

d. Kiirus kahekordseks. Nüüd on sama figuuri joonistamiseks aega sekund. Tee ka sekundimehikesi terve rida.

Vaatle nüüd hindavalt oma inimestelehte. Kui sul on oma skeemi koostamiseks piisavalt aega, on võimalik inimese kujutamisel kasutada üht ülemiste ridade figuuridest - kiiret ei ole ja detailide kallal saab nokitseda. Kui pead aga oma selgituste taustaks samaaegselt skeemi joonistama, peab kujutis olema valmis sekunditega (harilikult on aega täpselt niipalju kui palju kulub aega skeemil olevat objekti/asja tähistava sõna või lause väljaütlemiseks. Proovime selle kohe ise järele). Teiseks, kui vaatad oma paberi alumist poolt, võid märgata kuidas kiiresti visandatud figuuri joon on lennukam ja enesekindlam. Kiire joone tegemiseks hoiad pliiatsit kõvemini käes ja surud tugevamini paberile. Jooned ei võbele, vaid on sujuvamad ja pehmemad.

Üks kiiruseharjutus seega veel. Kontrolli kuivõrd ajapiiranguta skeem erineb sellisest, mis toetab piiratud aja jooksul su suulisi selgitusi.

a. Joonista paberi ulatuses oma harilik liikumisteekond kahe sihtmärgi vahel (näiteks kodu ja kooli, kodu ja trenni vahel). Mahuta kogu teekond ühele paberile. Kaart olgu maksimaalselt lihtsustatud, lisa vaid kõige olulisemad tänavad, ristmikud, mida ületad ja olulisemad maamärgid oma teekonnal (park, pood, valgusfoor, koer, kes aias iga kord haugub, aastaringne poriloik, suur puu, joonistus seinal). Lühidalt: mis on asjad, mida oma teel iga kord näed, mida tähele paned, mida pead muudest olulisemateks. Võid lisada ka emotsionaalseid tähelepanekuid - mida huvitavat teel on juhtunud, mida oled tähele pannud (kusagil on pidevalt ummik, kohvikust tuleb koogilõhna, tormiga murdus puu maha).

b. Võta ette puhas paberileht ja hakka kaaslasele sama teekonda suuliselt selgitama, joonistades samal ajal sellesama skeemi. Ainekursuse läbijad võivad selle osa jätta tegemata, selle teeme hiljem tunnis läbi.

Võrdle kahte teekonnaskeemi. Esimesel on rohkem detaile, teine on palju lihtsustatum, palju jooni ja objekte (näiteks kordusi) on ära jäetud, skeem on hoogsam, jooned enesekindlamad.

(2) Tähelepanekute ülesmärkimine
Vali vaatluspaigaks rahvarohke koht. Vaatluse ülesandeks on panna tähele kuidas ühed protsessid on teistega seotud, kuidas mingid omadused teisi mõjutavad. Väljakutseks on seosed võimalikult primitiivse (abstraktse) skeemi või graafikuna üles märkida.

Jälgi näiteks inimeste liikumisi (kas liikumiste intensiivsus/kiirus/ruumiline paigutus või rahvahulk muutub ajas?), autode liikumisi, päikesevalgust, soojust, tuult, helsid (meeldivad ja ebameeldivad), lõhnasid. Ära karda mõneks ajaks silmi kinni panna: helid, lõhnad ja temperatuur kipuvad nägemisaistingute varju jääma. Millised näitajad ja kuidas on omavahelistes seostes?

Sea vaatluse ajapiiriks 10 minutit (sellisel juhul on kõigi üliõpilaste vaatlusandmetel vähemalt üks ühine näitaja).
NÄIDE:

Päikesepaistelisel hetkel on väljakul hulga inimesi. Mõne minuti pärast läheb päike pilve taha, samaaegselt tõuseb tuul ja temperatuur langeb. Inimesed hakkavad väljakult kaduma.
Ent ära hoia näitest liialt kinni, ole loov! Proovi mitmeid variante.

(3) Ruumianalüüs
a. Vali analüüsimiseks lihtsasti vaadeldav õueruum: parajalt avar, mitte liialt väike kuid korraga nähtav, ühe paigana mõjuv koht. Koosta kohta dokumenteeriv skeem, märkides paberile kõige iseloomulikumad näitajad (peamised objektid, avarus/avatus-suletus, valgus-vari, pinnakatete varieerumine, inimeste liikumine, funktsioonid). Vormista skeem pealtvaateskeemina, mitte vaatena. Skeemile sobivad alati ka lühikesed sõnalised kirjeldused, lihtsustatud ikoonid või omaloodud leppemärgid, viirutused, nooled-ringid.

b. Tugine esimesele skeemile ning koosta ülesmärgitu põhjal seoseid loov joonis. Kui esimesel skeemil on näidatud objektid, protsessid, liikumised, siis teine skeem peab vastama küsimusele mis siis? Mida neist ülesmärgitud omadustest võib järeldada? Järeldusi demonstreerivale pealtvaateskeemile võid lisada selgitavaid lisaskeeme (lõikeid, mulle jne).

NÄIDE:

Välja ühel küljel on tihe, soliidses vanuses puudegrupp, teises küljes on avatud murupind. Järeldusteskeem näitab, et puude alla tekib varjuline, väiksemate mõõtmetega ruum, mis pakub palaval ajal kuuma eest varju, kuid hakkab ka maapinda juba liialt varjutama (puudealune taimestik ei pea nii tugevas varjus vastu). Platsi avatud külg sobib aga avarust ja päikesevalgust nõudvateks tegevusteks. Lisaks on väli puudepoolsele küljele kaldu, järeldusena koguneb hämarasse puudealusesse lumesula- ja vihmavesi ning koht on kevaditi ja sügiseti pori tõttu läbimatu.

Ole valmis oma skeeme tunnis kaaslastele selgitama. Ruumianalüüsi skeemid joonistatakse koha peal suuliste selgitustega samaaegselt uuesti: ilma ajapiiranguteta koostatud skeem on detailsem ja staatilisem, selgituste illustreerimiseks loodav skeem maksimaalselt üldistav ja hoogne. Skeemide taasloomine annab võimaluse neid kahte omavahel võrrelda.